Necip Asım Yazıksız Kimdir?

Necip Asım Yazıksız Kaç Yılında Doğdu?

(Doğumu : 1861, Kilis – Ölümü : 12 Aralık 1935, İstanbul), Türk dili ve tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan dilci ve tarihçi. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerindendir.

Necip Asım Yazıksız’ın Hayatı

Mekteb-i Harbiye’yi (bugün Kara Harp Okulu) bitirdi. Henüz öğrenciyken Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Daha sonra Maarif ve İkdam’da yazmayı sürdürdü. Medresetü’l – Edeb adlı dergiyi çıkardı. Türk dili ve tarihi üzerine yazdığı yazılarla ün yaptı. 1893’te Asya Derneği üyeliğine kabul edildi. Revue Orientale, Peşte’de çıkan Keleti Szemle, Paris’te Asya Derneği’nin organı Journal Asiatique, İstanbul’da yayımlanan Le Bosphore ve Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (1925’ten sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuası) dergilerinde de yazıları yayımlandı. Bu arada çeşitli askeri okullarda öğretmenlik etti; rütbesi miralaylığa yükseldi. 2. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Darülfünun-ı Osmani’de (sonradan İstanbul Üniversitesi) Türk dili tarihi profesörü oldu. Edip Ahmed Yükneki’nin Atabetü’l – Hakayık adlı manzum dinsel öğüt kitabım yayımlayarak (1918) bilim dünyasına tanıttı. 1927, 1931 ve 1935’te Erzurum milletvekili olarak TBMM’ye seçildi.

Necip Asım Yazıksız tarih, dil, fen bilimleri, askerlik gibi konularda çok sayıda kitap yazmıştır. Bunların arasında Ural ve Altay Lisanları (1893), En Eski Türk Yazısı (1897, 1911) ve Orhon Abideleri (1914, 1925) en önemli olanlardandır.

Lütfen Düşüncelerinizi Paylaşın