Fehmi Yavuz Kimdir?

(Doğumu : 1912, Isparta), Türkiye’de kentleşme konusundaki çalışmalarıyla tanınan kent plancısı.

Fehmi Yavuz Kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Isparta ve İstanbul’da yaptı. 1937’de Siyasal Bilgiler Okulu’nu (sonradan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirerek uzmanlık öğrenimi için Almanya’ya gitti. 2. Dünya Savaşı‘nın patlak vermesi üzerine doktora çalışmasını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. Bir süre Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan ve köy öğretmenliği yaptıktan sonra Siyasal Bilgiler Okulu’nda asistanlığa başladı (1942). Şehircilik Kürsüsü’nde 1945’te doçent, 1953’te profesör oldu. Dört yıl (1942 – 1946) Emst Reuter’le birlikte çalıştı. 1946 – 1947’de Çalışma Bakanlığında işçi sigortaları genel müdürlüğü yaptı. 1953’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) bağlı olarak kurulan İskan ve Şehircilik Enstitüsü’nün ilk yöneticisi oldu.

1958’de SBF dekanlığına getirildi. 27 Mayıs hareketinden (1960) sonra kurulan Cemal Gürsel hükümetlerinde önce milli eğitim, ardından imar ve iskân bakanı olarak görev aldı. 1961’de Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Daha sonra yeniden üniversiteye döndü ve 1982’de emekliye ayrıldı.

Yavuz kent plancılığının yanı sıra, laiklik ve din eğitimi gibi güncel siyasal ve toplumsal konularda da incelemeler yayımladı, makaleler yazdı. Başlıca yapıtları arasında Köy İdarelerimizin Maliyesi (1946), Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz (1952), Şehircilik (1953) ders kitabı, Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar (1956), Mahalli İdarelerimizin Problemleri (1964), Şehircilik (1973, Ruşen Keleş ve Cevat Geray ile birlikte), Çevre Sorunları (1975), Kentsel Topraklar 1980), Domuz ve Beslenme Sorunları 1984) sayılabilir.

Lütfen Düşüncelerinizi Paylaşın