DEDE KORKUT KİMDİR?

DEDE KORKUT

Oğuzlar, Orta Asya bulunup 24 boy şeklinde yaşamını sürdürmüi en büyük Türk topluluğudur. Bilindiği üzere Türklerin büyük kısmı Oğuzlardan gelmedir. İşte bu büyük kavmin yani Oğuzların bilinen en eski destansı hikayeleri hepimizin zamanında büyük bir zevk ile dinlediği Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut, atalarımızın bulunduğu Oğuzlar Boyunun destansı hikayelerinin ilk anlatıcısıdır. Dede korkut bilindiği üzere Dede yada Ata isimlerinde de bilinmektedir. Süre içinde geçen Oğuz hükümdarlarına vezirlik yaptığı söylenen Dede Korkut’un bilge kişiliği ile hükümdarlara danışman ve akıl hocalığı yaptığı bilinmektedir. Çoğu söylentilere göre 295 yıl yaşayan Dede Korkut, pek çok döneme yetişmiştir ve bir çok hükümdara yardımcı olmuştur. Şamanizm’e inanıldığı dönemde bulunan , Müslümanlığın kabulüne kadar yaşadığı söylentiler arasında bulunan Dede Korkut’un Müslüman olarak öldüğü anlatılmaktadır.

Dede Korkut’un bazı hikayeleri:

1 -Dirse Han Oğlu Boğaç Han
2 -Salur Kazan`ın Evi Yağmalanması
3 -Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
4 -Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması
5 -Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
6 -Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

 

Lütfen Düşüncelerinizi Paylaşın