Biruni kimdir?

Biruni

Biruni, yaşadığı zamana büyük bir iz bırakıp ” Biruni Dönemi” denmesine sebep olan üstün zekâ harikası bilgin 973 senesinde Harizm’in merkezi Kâs’ta dünyaya geldi. Esas adı Ebû Reyhan b. Muhammed olduğu bilinmektedir. Tahsil çağına girdiğinde Hârizmşahların himayesine alınıp saray terbiyesiyle yetişmesine özen gösterildi. Bu ailenin büyüklerinden olduğu bilinen bilhassa Mansur, Bîrûnî’nin en iyi şartlarda eğitim alması için elinden gelen her imkânı sağladı. Özel çabalarıyla kendisini geliştirip yetiştirdi. Araştırmacı Merakçı olan kişiliği, öğrenmeyi seven ve sönmeyen azmiyle harmanlanınca 16 yaşlarının sonunda dünyaya eser vermeye başladı. Gazneli Mahmud Hindistan’ı feth edince hocaları ile Bîrûnî’yi de oraya götürdü. Zira onun yanında da itibarı çok yüksekti. “Bîrûnî, sarayımızın en değerli hazinesidir’ derdi. Bulunduğu zamandan dokuz asır sonra ancak ayrı bir ilim haline gelebilen Mukayeseli Dinler Tarihi, kurucusu sayılan Bîrûnî’ye çok şey borçludur. Bîrûnî, felsefe ilede çok ilgiliydi. Ama felsefenin sisli havasında boğulup kalmadı. Olayları doğrudan Allah’a dayandırdı. Tabiat olaylarından söz ederken, onlardaki hikmetin sahibini gösterdi.  9 Aralık 1048, Gazne, Afganistan’da dünyadan ayrıldı.

 

Lütfen Düşüncelerinizi Paylaşın